Blackbox

Budapesti Purcelli koori lõi György Vashegyi 1990. aastal Henry Purcelli barokkooperi „Dido ja Aeneas“ ettekandeks. Vähesed oskasid ette näha, et kakskümmend aastat hiljem on nad Ungari üks mainekamaid segakoore. Koor koosneb kutselistest lauljatest, mitmed neist on ka instrumentalistid eri orkestrites; nende repertuaar ulatub Gesualdost Mozartini, kuid kavas on ka kaasaegset muusikat. Purcelli koor on tihedalt seotud Ungari Orfeuse orkesriga, kellega koos on nad salvestanud arvukalt albumeid.