et
OSTA PILET

TERMS, CONDITIONS AND PRIVACY POLICY

Tingimuste ja Privaatsuspõhimõtete (edaspidi „Privaatsuspõhimõtted“) eesmärk on anda võimalikult lihtne ja arusaadav ülevaade sellest, milliseid andmeid me oma tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. Valdava osa infost olete meile ise edastanud, aga sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksite, mida teha, kui te meile seda infot edastada ei soovi.

Viimsi Artium pakub võimalust osaleda erinevatel üritustel, tellida teenuseid, tooteid või osaleda erinevates tegevustes, nt auhinnamängudes või loosides (edaspidi „Teenused“). Kui külastate meie veebilehte (viimsiartium.ee edaspidi „Veebileht“), kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil oma teenust lihtsamini teieni tuua. See sisaldab näiteks analüütikat, kust näeme, millised teemad ja teenused inimestele rohkem huvi pakuvad ja millised vähem või üldse mitte. See aitab meil mõista, milliste huvidega meie kodulehe külastajad on, et saaksime end tutvustada just neile, kes meie teenustest tõesti huvitatud võiksid olla.

Kasutame oma veebilehtedel küpsiseid (andmeplokid, mille veebiserver teie brauserile saadab ja mida Teie arvutis hoitakse, et Veebileht teie arvuti ära tunneks), mis võimaldavad erinevat funktsionaalsust meie veebilehtedel ja parandavad kasutajakogemust. Soovi korral saab oma veebilehitseja seadetes küpsiste kasutamise ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise ära blokeerida. Sel juhul tuleb arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme Veebilehe korrektses toimimises. Eriti olukorras, kus soovite vormistada tellimust.

Käesolevad Privaatsustingimused annavad infot selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid Veebilege kasutamisel, sealhulgas igasugust infot, mida annate teenuste kohta päringut tehes.

Viimsi Artium on andmetöötleja vastutab teie isiklike andmete kaitsmise eest. Meile oma andmete edastamisega kinnitate, et olete vanem kui 18 aastane.

KONTAKTINFO

Viimsi Artium, juriidilise nimega SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium („meie“), on registreeritud Eestis, registrikoodiga 90015301, aadress Randvere tee 20, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti. 

Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks palume saata e-kiri aadressile info@viimsiartium.ee.

MÕISTED

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada. See ei hõlma anonüümseid andmeid.

Viimsi Artium kogub Kasutaja Isikuandmeid järgnevalt:

Viimsi Artium võib koguda teatud Isikuandmeid Kasutaja kohta:

Viimsi Artium ei kogu Kasutaja kohta eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid, nt terviseandmeid, usulisi ja poliitilisi veendumusijne.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Me kasutame Kasutaja Isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Peamisteks kasutuseesmärkideks on:

Me küsime Kasutajalt nõusolekut ainult turundusinfo saatmiseks. Kui Te ei taha meie uudiskirja saada, siis võite oma eelistusi igal ajal muuta. Selleks kontakteeruge meiega Teile sobival ajal aadressil info@viimsiartium.ee või vajutage uudiskirjas linki „unsubscribe“.

TURUNDUSINFO

Te võite saada meilt turundusinfot meili teel kui olete

Me ei saada teile rämpsposti ega ei edasta kunagi sinu kontaktandmeid kolmandatele osapooltele nende turundusinfo edastamise huvides.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTAJATELE

Viimsi Artium kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid.

Viimsi Artium võib kasutada järgnevatesse kategooriatesse jäävaid Volitatud Töötlejaid ja kolmandaid osapooli:

Me nõuame kõigilt kolmandatelt osapooltelt andmekaitse nõuete täitmist ja seaduste järgimist. Me lubame kolmandatel osapooltel töödelda Kasutajate Isikuandmeid ainult väga konkreetsel, andmekaitse seadusega kooskõlas oleval eesmärgil.

Me ei edasta Kasutajate andmeid väljaspoole Euroopa Liitu (v.a teenuseosutajad, kes juhtuvad olema USA ettevõtted, kes aktsepteerivad EU-US vahelist kokkulepet Privacy Shield, mis nõuab EU-ga samal tasemel andmekaitse tagamist).

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Viimsi Artium kasutab vajalikke meetmeid Kasutajate andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks. Me piirame ligipääsu Kasutajate isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on vaja seda tööülesannete täitmiseks. Järgime protseduure, kuidas käsitleda võimalikku andmeleket, seadusest tulenevatel juhtudel informeerime andmelekkest puudutatud isikuid ja reguleerimisorganit.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või Viimsi Artiumi õiguste kaitsmiseks vajalikud. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat alates majandusaasta lõppemisest, uudiskirja nimistus olevaid e-posti aadresse seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada või Viimsi Artium selle ise varem eemaldab.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on igal ajal õigus:

Loetletud õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal võtta ühendust Veebilehel kuvatud kontaktidel ja saata vastavasisuline kirjalik avaldus. Teatud juhtudel saab Kasutaja neid muudatusi ka ise sisse viiat. Näiteks iga uudiskirja lõpus on olemas link, mille kaudu saab Kasutaja ennast nimekirjast ära kustutada ja edasistest kirjadest loobuda. Küpsiste kasutamise puhul saab teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

KÜPSISED

Küpsised on väikesed andmeplokid, mille veebiserver Teie brauserile saadab ja mida Teie arvutis hoitakse, et Veebileht Teie arvuti ära tunneks. Küpsiseid on kahte tüüpi: püsiküpsised ja ajutised küpsised (niinimetatud seansiküpsised). Püsiküpsised salvestatakse pikemaks ajaks failina Teie arvutisse või mobiilsideseadmesse. Seansiküpsised saadetakse ajutiselt Teie arvutisse, kui meie Veebilehte külastate, kuid lehe sulgemisel need küpsised kustuvad, st neid ei salvestata püsivalt Teie seadmesse. Enamik firmasid kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, et nende kasutust paremaks teha. Küpsised ei saa Teie faile kahjustada ega suurenda viiruste ohtu Teie arvutis.

Meie ja meie teenusepakkujad võime kasutada järgmisi küpsiste tüüpe:

Viimsi Artium kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ja Teenuste parema kvaliteedi ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Kasutaja on seda oma veebilehitseja seadetes lubanud. Seda teevad enamik veebisaitidest. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja Veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks.

Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada Veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume Kasutaja nõusolekust Veebilehel.

Kasutaja võib küpsuste kasutamise oma veebilehitseja seadetes ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Viimsi Artium tagada Veebilehe korrektset toimimist.

MUUD SÄTTED

Viimsi Artiumil on õigus käesolevaid Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Kasutajaid sellest Veebilehel, e-kirja teel või muul moel.

Privaatsustingimusi ja küpsiste kasutamise põhimõtteid uuendati viimati 1. mai 2022.

    Exclusive offers for subscribers to our newsletter.

    Join our newsletter and learn about the cultural events at our venue.