Artium avaneb!

Avakuu 19. augustist kuni 01. oktoobrini.

(veel …)

Viimsi Artiumi uudiskiri NR 4

Viimsi Artiumi maja on peaaegu valmis, toimuvad veel vaid vaegtööd, ning esimesed Viimsi valla sündmusedki majas juba aset leidnud. Suveperioodil kuni augustini tehakse aga Artiumis prooviks erinevaid vallaga seotud üritusi, et katsetada uue maja võimalusi ja tehnikat.

Viimsi Artiumi avakuu saab alguse 19. augustil ning kestab 1. oktoobrini, kui toimub rahvusvaheline muusikapäev. Avakuule pühendatud festivaliga antakse kollaaž kõigest sellest, millist programmi on võimalik tulevikus Viimsi Artiumis näha nii etenduskunstide, muusika, tantsu, filmi kui visuaalse kunsti valdkonnas. Avakuu programm kuulutatakse välja suvel Artiumi kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Kui soovite uuel hooajal korraldada oma sündmusi Viimsi Artiumis, võtke meiega julgelt ühendust Artiumi kodulehe viimsiartium.ee kaudu või kirjutades kristiina.reidolv@viimsiartium.ee.

Intervjuu disainer Robi Jõelehega

Viimsi Artiumi visuaalse identiteedi ideekonkursi võitsid ühistööga disainistuudiod Polaar ja AKU. Uurisime disainer Robi Jõelehelt disainistuudiost Polaar, kuidas Viimsi Artiumi visuaalne lahendus sündis.

Fotol on Robi Jõeleht. Foto autorlus: Erakogu.

Milline oli Artiumi visuaalse identiteedi kontseptsioon? Millest lähtusite ja kuidas lahendus sündis?
Visuaalse identiteedi kontseptsioon keskendub Artiumi esitähele – ”a”-st algab tähestik ja sümboolselt saab sellest alguse ka kogu kultuur. Idee oli luua lihtne kujund, mis tekitab tugeva seose keskuse nimega ning kinnistab selle kiirelt inimeste teadvusesse. Et kogu visuaalne identiteet moodustaks harmoonilise terviku, põhineb graafika sümboli erinevatel kadreeringutel ja logo sümboli dekonstrueerimisel saadud lihtsatel vormidel, mistõttu on graafika võimalik kasutus dünaamiline ja mänguline.

Kas CVI loomine Artiumile oli raske väljakutse?
Konkurside puhul võib idee loomine olla natuke keerukam, kuna puudub eeltöö ja suhtlus kõikide ootuste ja vajaduste läbiarutamiseks ning idee tuleb natuke “pimesi” välja mõelda. Siiski oli Artiumi lähteülesanne põhjalik ja hästi koostatud ning seetõttu oli ülesanne palju kergem. Ülesande juures oli põnev leida lahendust kultuurist rääkimiseks ilma kultuuri kujutamata ning leida visuaalset vastust verbaalsele ülesandele.

Millised on Teie isiklikud ootused uuele kultuuri- ja hariduskeskusele?
Et sellest saaks kaasaegne suunda näitav koht, kus oleks ruumi muusikale, etenduskunstidele, filmile, kunstile, teadusele, haridusele ja loodetavasti ka disainile!

Intervjueeris Katrin Tegova

Vaata Artiumit tutvustavat videoklippi SIIT. Klipi autorid on Robi Jõeleht (Polaar) ja Joosep Volk (TOLM).

Intervjuu Viimsi teaduskooli direktori Kadri Saluriga

Viimsi teaduskooli juhina alustas 1.juunist viimsilane Kadri Saluri. Uurisime Kadrilt, mis innustas teda teaduskooli juhiks kandideerima ning millisena ta teaduskooli tulevikku näeb.

Fotol on Kadri Saluri. Foto autorlus: Erakogu.

Rääkige oma taustast. Kuidas olete Viimsiga ise seotud?
Olen elanud Viimsis alates kolmandast elukuust pisemate pausidega, mis olid seotud ülikooliõpingutega. Käisin kogu lasteaiatee tänaseks lammutatud armsas Piilupesa lasteaias, keskkooli lõpetasin samas oranžis majas, kus hetkel tegutseb põhikoolina Viimsi Kool. Olen ka Viimsi kunstikooli vilistlane ning õppisin viis ja pool aastat Viimsi muusikakoolis. Ülikooliõpingute raames olen tudeerinud aasia- ja araabiamaadega seonduvat (sh hiina ning pisut ka türgi ja jaapani keelt), bioloogiat, keemiat ning hetkel tegelen doktorantuuris analüütilise biokeemia õppekaval vetikapolüsahhariidide struktuuri ning biotoimete uurimisega. Viimsis elan ka praegu, kaunil Lubja künkal. Minu kolmest lapsest kaks õpivad Viimsi Koolis ning kolmas käib Pargi lasteaias.

Mis ajendas kandideerima teaduskooli direktoriks? Miks see töö köidab?
Teaduskooli dokumentide ettevalmistamisega olin seotud juba varem, sest olen töötanud nii õpetaja, huvikooli õpetaja kui ka põhikooli õppejuhina ning oman põhjalikku ettekujutust kooli toimimisest nii dokumendi- kui ka personalitöö mõistes. Teaduskooli direktoriks ajendas kandideerima nägemus ühest vägevast huvikoolist, kus seotud nii piirkondlikud arengusuunad kui tugev tulevikuvaade. Teaduskooli direktori töö köidab oma uudsuse poolest. Eestis ei ole teaduskoolid kuigi pika traditsiooniga ning Viimsi teaduskoolist võiks ja peakski saama omanäoline mitmekülgse teadusliku suunitlusega erinevaid vanusegruppe kaasav huvikool.

Mida ise ootate, et uus amet Teile pakkuda võiks? Mis plaanid Teil teaduskooliga on?
Usun, et uus amet on täis erinevaid väljakutseid. Koostöös teiste valla asutustega on plaanis Viimsi teaduskoolile luua omanäoline ressurss õpetajate näol ning pakkuda huvialasid ja kursusi, mida vallarahvas atraktiivsena näeb ja mis on kooskõlas tulevikuvisiooniga haridusmaastikul laiemalt.

Mis saab olema teaduskooli sisu? Mida seal õppida saab? Keda ootate teaduskooli?
Teaduskoolis saab õppida erinevaid huvialasid, millest käesoleva aasta sügisel avanevad kaks elumatemaatika, kaks bioloogia, kaks üldloodusteaduslikku, üks väitlemise ning üks filmiloome õppekava. Teaduskooli põhifookus on 14-19-aastasel õppijal, aga oodatud on ka kõik teised vanuserühmad, k.a. täiskasvanud. Plaanis on pakkuda ka linnalaagreid – sellekohane info täpsustub augustikuuks.

Millised võiksid olla teaduse ja kultuuri ühisosad ja -projektid Teie arvates?
Teaduskool saab kindlasti olema asutus, kus koostöös teiste osapooltega saab korraldada erinevaid festivale. Sellekohased arutelud on juba käima lükatud ning kindlasti hakkab toimuma rohkelt vahvaid üritusi.

Milline on teaduskooli olulisus Viimsis?
Viimsis puudus seni munitsipaalhuvikool, mille fookus oleks teadusel. Viimsi teaduskool suudab selle tühimiku täita ning kaasata õppijad, kes soovivad valmistuda järgmisel haridusastmel toimetamiseks või on huvitatud osalisest või täielikust ümberõppimisest. Teaduskool on kindlasti elukestva õppe propageerija ja elluviija.

Mis Teie arvates võiks Viimsi Artiumis toimuda? Milliseid sündmusi ootate?
Viimsi Artiumis võiks kahtlemata kõiksugu üritusi toimuda iganädalaselt, ootan rahvusvahelisi muusika- ja kunstifestivale ja väliskülalisi, keda Eestis teistes keskustes ei kohta. Kindlasti on ootused ka Viimsi teaduskooli ürituste osas kõrged, annan endast parima, et need oleksid meeldejäävad ja meeleolukad kogu Viimsi elanikkonnale.

Intervjueeris Katrin Tegova.

Kadri Saluri õpib 2017. aastast Tallinna ülikoolis doktorantuuris analüütilise biokeemia erialal. Ka oma magistri- ja bakalaureusekraadi on ta omandanud samas ülikoolis loodusteaduste valdkonnas. Oma haridusteed alustas Kadri Viimsi Koolis, mille lõpetas 2007. aastal. Praeguseni on Kadri töötanud Merivälja koolis loodusainete ja matemaatika õpetajana ning täidab ka Erasmus+ projektijuhi rolli.

Artiumi välissuhete juhi Inga Koppeli tagasivaade Pariisi sügisfestivalile

Foto Gisèle Vienne´i lavastusest “Crowd”. Foto autor Martin Argyroglo.

Teater.Muusika.Kino mainumbris ilmus Artiumi välissuhete juhi Inga Koppeli artikkel „Olevikus ja tulevikus idanevad seemned on külvatud juba minevikus. Tagasivaade Pariisi sügisfestivalile“. Artiklis analüüsib ta prantsuse lavastaja Julien Gosselini uuslavastust “Le Passé“ (“Möödunud aeg”) ning prantsuse-austria koreograafi Gisèle Vienne’i tantsulavastust „Crowd“ ja näitust „Gisèle Vienne travaux 2003–2021” Pariisi Kaasaegse Kunsti Muuseumis (Musée d’Art Moderne de Paris).

Loodame nende lavastajate loomingut tulevikus ka Viimsi Artiumis esitleda.

Head lugemist!
Artiklit saab lugeda SIIT!

Tutvustati 16. oktoobril Artiumis esietenduvat lavastust Lennart Merist

Artiumis esietendub 16. oktoobril Karl Laumetsa uuslavastus “Lennart. Pöördtooliaastad”, mis räägib president Lennart Merist. 6. juuni Aktuaalse Kaamera kultuuriuudistes tutvustati lavastust lähemalt. Laumets ütles saates, et lavastusega soovib lavastustrupp meelde tuletada, kui tänulikud ning õnnelikud peame olema, et meile sattus selline president sellisel hetkel nagu Lennart Meri.

Foto autor Tiit Blaat

Autor Jaak Jõerüüt selgitas, et “Lennart. Pöördtooliaastad” keskendub Meri esimesele presidendiperioodile ehk neljale aastale. “Mitte Lennart kogu oma elulooga ja isegi mitte kogu presidendiaeg, vaid just see algus, mis oli samal ajal iseseisva Eesti riigi algusega,” tõdes ta ja lisas, et loodetavasti tuleb sellest lavastusest välja ka mingi tahk Lennart Merist, mida me seni ei teadnud.” Jõerüüdi arvates on ka igati kohane, et selline lavastus sünnib praegusel tormilisel ajal. “See suur maailmamuudatus, mis praegu käib, sarnaneb mingis mõttes tolleaegsete maailmamuudatustega, mille sees sai Eesti jälle iseseisvaks, palju muutus, mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas.”

Lavastuse “Lennart. Pöördtooliaastad” autor on Jaak Jõerüüt, lavastaja Karl Laumets. Lennart Meri rollis astub üles Ivo Uukkivi, veel teevad kaasa Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv, Ragnar Uustal, Tõnn Lamp, Eva Koldits, Anu Lamp, Christopher Rajaveer, Hardo Adamson ja Toomas Hendrik Ilves. Lavastuse produtsent on Ekspress Meedia.

Vaata AK lõiku ja loe lähemalt SIIT.
Piletid müügil Piletitaskus.

Nordlin Ehituse projektijuht Kaupo Sild kommenteerib Artiumi ehituse kulgu

Kaupo Sild: “Artiumi ehitus on olnud huvitav ja väljakutseid pakkuv protsess. Kindlasti kujuneb hoonest märgiline vaatamisväärsus. Ehitus kulges ilma suuremate probleemideta. Hea oli teha tööd professionaalsete Viimsi valla kultuuri- ning ehitusinimestega, kes kindlasti on oma ala tipud. Panustasime enda poolt palju, et raskel koroonaajal ja Ukraina-Venemaa sõja alguse tõttu tekkinud tarneprobleemide, tööjõupuuduse ja suurte hinnatõusude kiuste objekt valmis saada.”

Viimsi Artium tänab südamest Nordlin Ehitust, Kavakava arhitektuuri-bürood, Viimsi Haldust, akustik Linda Madalikku ja kõiki, kes andsid oma panuse Artiumi ehitusse!
Tiit Mõtuse galerii peagi valmivast Artiumist.

Viimsi Artium soovib kõigile kaunist suve ja
mõnusat peagi saabuvat jaanipäeva!

Kohtumiseni Artiumi avakuul!

Kutse SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium toitlustuspartneri leidmiseks ja ruumide üürile andmiseks

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium avatakse 19. augustil 2022, kui toimub Artiumi avakuu, mille jooksul esitletakse kollaaži kõigest sellest, millist programmi on võimalik tulevikus Viimsi Artiumis näha nii etenduskunstide, muusika, tantsu, filmi kui visuaalse kunsti valdkonnas.

Seoses SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium avamisega 19. augustil on toitlustuspartneri leidmise ja ruumide rendile andmise kutse uus kuupäev esmaspäev, 16. mai kl 12.00.

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumotsib toitlustuspartnerit uude kultuuri- ja hariduskeskusesse eesmärgiga anda rendile toitlustusega seotud ruumid. Kohvik-restoran teenindab nii Viimsi Artiumi kultuuriprogrammi ja ürituste külastajaid kui ka Viimsi Artiumi hoones olevate huvikoolide õpilasi ja vanemaid.

Pakkumise (kohvik-restorani kontseptsioon, profiil ja hinnapakkumine) palume esitada hiljemalt esmaspäevaks, 16. maiks 2022 kl 12.00 Kristiina Reidolvi e-mailile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

Toitlustuspartner

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium otsib toitlustuspartnerit 19. augustil 2022 avatavasse uude kultuuri- ja hariduskeskusesse eesmärgiga anda üürile toitlustusega seotud ruumid. 

Ootused toitlustuspartnerile:

Ruumid:

Kõigi seadmete ja tehnika soetamine, paigaldamine, hooldamine, remontimine ja asendamine on Rentniku kohustus. Lisaks soetab Rentnik kohvik-restorani lisamööbli ja kõik vajaminevad nõud.

Ruutmeetri hind on minimaalselt alates 10 eur + km. Leping sõlmitakse kuni 5 tegevusaastaks. 

Renti korrigeeritakse igal aastal alates 1. jaanuarist 2024 Eesti Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinna indeksi (THI) muutuse võrra, sealjuures negatiivset indekseerimist ei toimu ja see tähendab ühtlasi ka seda, et Rendi summa ei saa muutuda väiksemaks kui see oli eelmistel perioodidel.Ruumidesse sissekolimine toimub 2022. aasta suvel enne Viimsi Artiumi avamist 19.08.2022, et pakkuda Artiumi avamisel juba külastajatele kohvik-restoranina toitlustusteenust.

Ruumidesse sissekolimine toimub enne Viimsi Artiumi avamist, et pakkuda Artiumi avamisel juba külastajatele kohvik-restoranina toitlustusteenust.

Kontseptsioon:

Kohvik-restorani kontseptsioon peab sobituma nii Viimsi Artiumi kultuuri- ja hariduskeskuse rolliga teenindades nii nõudlikku kultuuripublikut kui ka huvikoolide õpilasi ja nende vanemaid. Niisamuti peab kohvik-restorani kontseptsioon, sisekujundus ja mööbel sobituma Artiumi minimalistliku arhitektuuriga ning looduslähedusega inspireerudes Artiumi taga olevast looduskaitsealast, ürgmetsast ning klindiastangust. 

Otsus:

Otsuse toitlustuspartneri osas teeb SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi juhatus komisjoni ettepanekul ja läbirääkimiste tulemusena vastavalt:

Tingimus:

Pakkujal peab olema kohvik-restorani toitlustuspakkumise kogemus vähemalt 3 aastat, sj lisada juurde nimekiri kohvik-restoranidest ja kirjeldada Pakkuja kogemust toitlustusvaldkonnast. 

Kriteeriumid:

 1. Kontseptsioon (k.a. nimi, toitlustuse kontseptsioon, lisamööbel, sisearhitektuurne lahendus, roheline ja keskkonnasõbralik lähenemine, spetsialiteet ja eripära jmt) (max 10 punkti), sj:
  1. teenuse sobivus (kohvik-restorani toitlustuspakkumise kogemus vähemalt 3 aastat, kvaliteet, võimekus ja kiirus) nii nõudlikule kultuuripublikule kui huvikoolide õpilastele (max 5 punkti). 
  2. vastavus (k.a. nimi, toitlustuse kontseptsioon, lisamööbel, sisearhitektuurne lahendus, roheline ja keskkonnasõbralik lähenemine, spetsialiteet ja eripära jmt) nii Artiumi minimalistliku arhitektuuriga ning looduslähedusega inspireerudes Artiumi taga olevast looduskaitsealast, ürgmetsast ning klindiastangust (max 5 punkti);
 2. Kohvik-restorani profiil (max 10 punkti), sj: 
  1. Kellaajad ja päevad, mil kohvik-restoran on avatud – avatud ideaalis 7 päeva nädalas vahemikus 11.00-23.00 (kui üritused lõppevad hiljem, siis ka peale kultuuriprogrammi ja ürituste lõppu) (max 2 punkti);
  2. Lõunapakkumised (max 2 punkti); 
  3. à la carte toitlustus õhtuses vööndis (nt 16.00-22.00) (max 2 punkti);
  4. kerged eined kiire pakkumisena publikule etenduste ja kontsertide vaheaegadel ning huvikoolide õpilastele pealelõunal (max 2 punkti); 
  5. cateringivõimekus (max 2 punkti);
 3. Hinnapakkumine – suurima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “pakkumuse väärtus” / “suurim väärtus” * “10”.

Kriteeriumide täitmist hinnatakse skaalal 1-10 punkti, kus 1 näitab miinimumpunktide arvu ja 10 maksimumpunktide arvu. Paremusjärjestus selgub kõigi kriteeriumide punktide summeerimise alusel. 

Pakkumise (kohvik-restorani kontseptsioon, profiil ja hinnapakkumine) palume esitada hiljemalt esmaspäevaks, 16. maiks 2022 kl 12.00 Kristiina Reidolvi e-mailile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee. Lisaks kirjeldada Pakkuja varasemat kogemust toitlustusvaldkonnas ja lisada nimekiri Pakkuja kohvik-restoranidest.

Oleme valmis tutvustama ja näitama kohvik-restorani ruume ja nende tehnilisi võimalusi.

Pakkujatel palun võtta ühendust lisainformatsiooni osas (restoraniala joonised, baasmööbel jmt) SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium juhatuse liikme Kristiina Reidolviga:

kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

+372 55 25258

viimsiartium.ee

Tule meile tööle!

Screenshot 2022-04-21 at 17.05.05

KORRALDUSJUHT


SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium kuulutab välja konkursi korraldusjuhi leidmiseks.

Korraldusjuhi tööülesanded:

Nõudmised:

Soovituslikud isiksuseomadused:

Pakume Sulle võimalust lüüa kaasa uue, kaasaegse ja interdistsiplinaarse kultuuriorganisatsiooni töös, millel on suur arengupotentsiaal ja rahvusvaheline haare.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri kolmapäevaks, 11. maiks 2022 (k.a) juhatuse liikme Kristiina Reidolvi aadressile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

Märgusõna: Korraldusjuhi konkurss (lisada e-maili teemareale).
Tööaeg: täistööaeg.

Asukoht: SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald, Harjumaa.

KOMMUNIKATSIOONIJUHT


SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium kuulutab välja konkursi kommunikatsioonijuhi leidmiseks.

Kommunikatsioonijuhi tööülesanded:

Nõudmised:

Soovituslikud isiksuseomadused:

Pakume Sulle võimalust lüüa kaasa uue, kaasaegse ja interdistsiplinaarse kultuuriorganisatsiooni töös, millel on suur arengupotentsiaal ja rahvusvaheline haare.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri kolmapäevaks, 11. maiks 2022 (k.a) juhatuse liikme Kristiina Reidolvi aadressile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

Märgusõna: Kommunikatsioonijuhi konkurss (lisada e-maili teemareale).
Tööaeg: täistööaeg.
Asukoht: SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald, Harjumaa.

MÜÜGIJUHT  


SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium kuulutab välja konkursi müügijuhi leidmiseks.

Müügijuhi tööülesanded:

Nõudmised:

Soovituslikud isiksuseomadused:

Pakume Sulle võimalust lüüa kaasa uue, kaasaegse ja interdistsiplinaarse kultuuriorganisatsiooni töös, millel on suur arengupotentsiaal ja rahvusvaheline haare.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri kolmapäevaks, 11. maiks 2022 (k.a) juhatuse liikme Kristiina Reidolvi aadressile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

Märgusõna: Müügijuhi konkurss (lisada e-maili teemareale).
Tööaeg: täistööaeg.
Asukoht: SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald, Harjumaa.

TEHNIK


SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium kuulutab välja konkursi tehniku leidmiseks.

Tehniku tööülesanded:

Nõudmised:

Soovituslikud isiksuseomadused:

Pakume Sulle võimalust lüüa kaasa uue, kaasaegse ja interdistsiplinaarse kultuuriorganisatsiooni töös, millel on suur arengupotentsiaal ja rahvusvaheline haare.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri kolmapäevaks, 11. maiks 2022 (k.a) juhatuse liikme Kristiina Reidolvi aadressile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

Märgusõna: Tehniku konkurss (lisada e-maili teemareale).
Tööaeg: täistööaeg.
Asukoht: SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald, Harjumaa.

INFOTÖÖTAJA


SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium kuulutab välja konkursi infotöötaja leidmiseks.

Infotöötaja tööülesanded:

Nõudmised:

Soovituslikud isiksuseomadused: 

Pakume Sulle võimalust lüüa kaasa uue, kaasaegse ja interdistsiplinaarse kultuuri- ja haridusorganisatsiooni töös, millel on suur arengupotentsiaal ja rahvusvaheline haare.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri kolmapäevaks, 11. maiks 2022 (k.a) juhatuse liikme Kristiina Reidolvi aadressile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee 

Märgusõna: Infotöötaja konkurss (lisada e-maili teemareale).

Tööaeg: täistööaeg, aga võimalik ka osakoormus.

Asukoht: SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald, Harjumaa.

PUBLIKUTEENINDAJA


SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium kuulutab välja konkursi publikuteenindajate leidmiseks.

Publikuteenindaja tööülesanded:

Nõudmised:

Soovituslikud isiksuseomadused:

Pakume Sulle võimalust lüüa kaasa uue, kaasaegse ja interdistsiplinaarse kultuuri- ja haridusorganisatsiooni töös, millel on suur arengupotentsiaal ja rahvusvaheline haare.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri kolmapäevaks, 11. maiks 2022 (k.a) juhatuse liikme Kristiina Reidolvi aadressile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee

Märgusõna: Publikuteenindaja konkurss (lisada e-maili teemareale).
Tööaeg: osakoormus, tööaeg vastavalt Viimsi Artiumi programmile.

Asukoht: SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald, Harjumaa.


Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium on kaasaegne, avatud ja interdistsiplinaarne kultuurikeskus, kus kohtuvad nii etenduskunstid, klassikaline, jazz-, pop- ja rokkmuusika, kunst, film, teadus ja haridus. Viimsi Artiumis põimuvad omavahel nii erinevad kultuurivaldkonnad kui rahvusvaheline, riiklik ja kogukondlik mõõde.
Viimsi Artiumis on ka Viimsi kunstikool, muusikakool, teaduskool, huvikeskus ja kohvik-restoran.

viimsiartium.ee

Viimsi Artiumi uudiskiri NR 3

Viimsi Artium avatakse väärika avakuuga

19. augustil saab alguse kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi avakuu, mis vältab kogu septembri.

Pikalt oodatud Viimsi Artiumi maja on valmis saamas ja viimased tööd peaksid majas lõppema maikuus. Kuni augustini tehakse majas prooviks erinevaid vallaga seotud üritusi, millega uue maja tehnikat ning võimalusi katsetatakse. SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi juhi Kristiina Reidolvi sõnul on oluline, et multifunktsionaalse hoone võimalused oleks enne publiku saabumist testitud ja täpselt õigeks seadistatud.

Reidolvi sõnul on Artiumi avamiseks mõeldud enam kui kuu vältav festival, mis algab 19. augustil ja saab väärika punkti 1. oktoobril, kui tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva.

“Avakuule pühendatud festivaliga on plaan anda kollaaž kõigest sellest, millist programmi on võimalik tulevikus Viimsi Artiumis näha nii etenduskunstide, muusika, tantsu, filmi kui visuaalse kunsti valdkonnas. See aitab publikule tutvustada Artiumi erinevaid saale ja maja võimalusi. Võib öelda, et avakuu programm koosneb kolmest tasandist – rahvusvaheline kultuur, Eesti tippkultuur ning kohalikud ja kogukondlikud sündmused,” rääkis Reidolv, kelle kinnitusel on kokkulepped esinetajaga juba sõlmitud või sõlmimisel. Viimsi Artiumi juhi sõnutsi kuulutatakse avakuu programm välja suvel.

Haabneeme kooli kõrvale rajatud kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumis on koos kõrvalhoonete ja välialaga 9000 ruutmeetrit pinda. Keskusest leiavad uued sobivad ruumid valla muusikakool, kunstikool, teaduskool ja huvikeskus ning publikule hakatakse kõrgtasemel kultuurielamusi pakkuma 457-kohalise kontserdisaali kõrval ka 190-kohalises blackboxis ja 160-kohalises kammersaalis. Kõiki Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad oma igapäevases õppetöös hakata kasutama ka Viimsis asuvad koolid.


Intervjuu Kristiina Reidolviga ajakirjas Director

Foto autor: Meeli Küttim

Ajakirjas Director ilmus Artiumi juhi Kristiina Reidolviga pikk intervjuu pealkirjaga “Pidev areng eeldab julgust riskida”, mida on võimalik lugeda nii Directori lehelt, aga ka ilma maksumüürita Artiumi kodulehelt. Intervjueeris Kadri Kütt.

Osa intervjuust on lugemiseks siinsamas uudiskirjas.

Iga samm karjääriteel on sind justkui ette valmistanud järgmiseks. Kas tunned ise ka nii?


Kultuur on olnud minu kirg lapsest peale ja võib öelda küll, et minu karjäär on edenenud loomulikult. Peamine motivaator või missioon ongi mul meeletu huvi kultuurivaldkonna vastu laiemalt. Olen õppinud kunstifilosoofiat ja teatriteadust ning teisalt tegutsenud praktikuna, käivitanud uusi kultuuriorganisatsioone ja andnud oma panuse sellesse valdkonda.

Millises etapis oli Viimsi Artiumi projekt, kui sellega möödunud sügisel liitusid?


Hoone ehitus käis ja see on väga tore, et Viimsi vald on sellesse projekti tohutult panustanud, nii kohalik omavalitsus kui ka inimesed. Mul on nüüd hea võimalus rakendada kahe Vaba Lava keskuse käivitamise kogemust Artiumis – ma tean päris täpselt, mida ning kuidas teha. Selle võrra liigume ka kiiremini edasi, sest kompamist on vähem. Muutunud on aga ühiskondlik situatsioon: koroonaaeg on juba mitu aastat kestnud ja olnud kultuurikorraldajatele tõsiseks kooliks. Pandeemia ajal Tartu PÖFFi ja Tartuffi filmifestivale korraldades on mul tekkinud ka see kogemus, et alati peab korraga mitu plaani töös olema, et lülituda vajadusel stsenaariumilt A ümber plaanile B, C või D.
 

Mis on vaja Artiumi avamiseks veel ära teha?


Kõik sõltub ehitusest. Paralleelselt tuleb organisatsioon koos personaliga üles ehitada ja programm paika panna. Meil tuleb Artiumisse 15 töökohta. Plaanime korraldada avafestivali ja koostame juba ka mängukava uueks hooajaks.
 

Milliseid trende sa veel kultuuris näed?


Vahetult enne koroonakriisi sai suure hoo sisse voogedastus ja nende platvormide tulemusena tekkis audiovisuaalsektoris tootmisuputus. Kultuuris laiemalt toimub revolutsioon. Muusikatööstusest alguse saanud voogedastus, mis liikus kiiresti edasi filmitööstusesse ja arvutimängutööstusesse, on nüüd otsapidi teatrisse jõudnud. Kooskogemine jääb, aga kindlasti peaks ka hübriidlahendusi pakkuma. Voogedastusplatvormide tulemusena on tekkinud nn nõudekultuur. See kõik on mõjutanud nii kultuuritarbimist kui ka loomist, näiteks Cannes’i filmifestivalil arutlesid režissöörid, kuidas teha filme, mis on mõeldud väikestele ekraanidele. Kultuurivaldkondade vahel ei ole enam väga selgeid piire ja palju on üksteiselt laenamist. Juba on etenduskunste, mis sulavad kokku filminduse või arvutimängudega, kasutades sealset loogikat. Uue kultuuri sünnipaik on sulatusahi ja ühisaladest sünnib innovatsioon. Kindlasti on üks tendents ka interaktiivsuse kasv, sest ei ole enam selgeid piirjooni looja, tarbija, vahendaja ning kommenteerija vahel. Kunstiteosed võivad sündida loojate ja publiku koosmõjus ja osalusteater on selle üks näide. Osaluskultuur on nüüdseks liikunud filmindusse, kus vaataja saab otsustada, kuidas stsenaarium edasi areneb. Roheteema puudutab samuti kultuuri, aga eriti filmindust, mis on teatavasti kõige raiskavam. Tegeletakse rohelise ja keskkonnasäästliku filmiproduktsiooni põhimõtete väljatöötamisega.

Loe täismahus intervjuud siit.

Intervjuu Viimsi Huvikeskuse juhi Heidi Kirsimäega

Foto autor Elise Carola Alajärv

Hiljuti tähistas Viimsi Huvikeskus oma 25. juubelit, sel puhul intervjueeris Katrin Tegova Viimsi Huvikeskuse juhti Heidi Kirsimäed ning uuris, kuidas huvikeskusel läheb, millised on lähiaja plaanid ning keda huvikeskusesse oodatakse.

Rääkige lähemalt nägemusest, kuidas Viimsi Huvikeskus Artiumi hoones tegutsema hakkab. 


Viimsi Huvikeskus saab Artiumis juurde ühe treeningsaali, mis annab meile võimaluse oma tegevuste laiendamiseks. Nelgi teel asuvas Viimsi Huvikeskuse hoones on meil kasutusel 2 treeningsaali, suur saal (nö teatrisaal), õppeklass, lauluklass, pilliõppe klass ning käsitööklass, mis ootavad huviringides osalejaid ka peale Artiumi valmimist. Artiumi treeningsaalis leiab oma uue kodu rahvatantsurühm Valla-alune, kellele me varem ei ole saanud pakkuda treeninguteks ruumi, sest saalide õhtused ajad on väga hõivatud. Uus saal annab võimaluse meie praegustel huviringidel laiendada tegevust Haabneeme keskusesse. Samuti toome uusi huviringe Viimsisse, mis seni on pidanud siin tegutsemisest loobuma, kuna ei ole leidnud treeningsaalides vabu aegu.

Milline on Huvikeskuse olulisus Viimsis?


Viimsi Huvikeskus tähistab sel aastal oma 25. juubelit. Oleme koduks mitmetele väärikatele rahvakultuurikollektiividele ja legendaarsele Viimsi Muusikaliteatrile. Meie majas tegutseb üle 60 huviringi, kus osalevad erinevas vanuses inimesed – beebidest eakateni. Alates 2011. aastast oleme kutsunud regulaarselt erinevaid külalisteatreid ja kontserttuure Viimsisse, mis on olnud väga populaarsed nii kohalike elanike kui ka kaugemalt tulijate seas. Viimsi Huvikeskus on kahel korral pälvinud Rakvere Teatri külalislahkuse preemia, mille üle oleme väga uhked. Lisaks teatritele ja kontsertidele saavad kohalikud elanikud külastada meie majas näituseid ja  osaleda põnevates õpitubades. Meie ruumides toimuvad erinevad üritused, nagu doonoripäevad, mälumängud, eraisikute sünnipäevad, korteriühistute ja külaseltside koosolekud jne.

Mida huvikeskuses õppida saab?


Huvikeskuse ruumides tegutseb suur arv huviringe ja -koole. Huvilised saavad õppida muusikat (laulmist ja pilliõpet), keeli (inglise, hispaania ja itaalia keel), infotehnoloogiat (programmeerimine alates 3. eluaastast, arvutimängude loomine ja robootika), malet, tantsida (nii balletti, tänavatantsu, showtantsu, idamaiseid tantse kui seltskonnatantsu), teha käsitööd, keraamikat või osaleda loovusringis, täiendada oma teadmisi enne lõpueksameid (eesti keele ja matemaatika kursustel), osaleda erinevatel treeningutel (nt. beebide- ja väikelaste võimlemine, laste spordiring, täiskasvanutele nt. jooga, shindo, pilates) jne. Meie majas tegutsevad mitmed tuntud huvikoolid, nagu Kaie Kõrbi Balletistuudio, JJ- Street Tantsukool, Maire Eliste Muusikakool, LA Klaverikool, Studio Melos Muusikakool, Helen Doron English huvikool ja Digiruum Robootika huvikool. Viimase aasta jooksul osales huviringides üle 900 inimese. 2022. aasta kevadel alustame koostööd ka Tallinna Rahvaülikooliga, mis hakkab pakkuma erinevaid koolitusi täiskasvanutele. Huviringide info leiab meie kodulehelt www.huvikeskus.ee ja tasub silma peal hoida ka meie Facebooki lehel ja Instagramil.

Keda ootate huvikeskusesse?


Huvikeskuse uksed on avatud kõigile, kellel soov õppida uusi oskusi, avardada oma silmaringi, hoida end vormis nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Lisaks huviringide külastajatele ootame meiega ühendust võtma erinevaid huviringide juhendajaid, kes soovivad pakkuda midagi uut kohalikele elanikele.

Miks on Teie jaoks Artiumi maja eriline?


Artiumit on nii Viimsi elanikud kui ka teatri- ja kontserdikorraldajad oodanud pikisilmi. Viimsi Huvikeskuse saal on piiratud võimalustega ja paljud teatrite suure saali etendused ei ole huvikeskuse saali mahtunud. Artium saab pakkuda suurepäraseid võimalusi nii mitmekülgsete saalide kui ka väga heade tehniliste tingimustega. Uus maja pakub suurepäraseid võimalusi ja viib kultuurikorralduse Viimsis uuele tasemele.

Mis Teie arvates võiks Viimsi Artiumis toimuda? Milliseid sündmusi ootate?


Viimsi Artiumist saab tõmbekeskus nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulijatele. Artiumi ruumid pakuvad võimalusi nii valla sündmuste, teatrietenduste, kontsertide, festivalide ja ka näiteks ettevõtete jõulupidude korraldamiseks. Sündmuste kava võiks olla väga mitmekülgne – kohalikest harrastajatest kuni rahvusvahelise kõrgkultuurini. Kuna Viimsi rahvas armastab väga teatris käia, siis kindlasti peaks olema mängukavas erinevaid teatrietendusi. Samuti kontserte popist klassikani. Artiumi hoone pakub võimalusi ka lihtsalt ajaveetmiseks – avatud on kohvik ja imelise vaatega terrass, mis on ühendatud terviserajaga. Väga põnevad on ümber ehitatud kütusemahutid, kus saab korraldada samuti erinevaid üritusi. Kui rääkida erinevatest festivalidest, siis kindlasti oleks väga põnev kui suuremad festivalid toimuksid samal ajal erinevates kohtades Viimsis – nii Artiumis, huvikeskuses, raamatukogus, muuseumis kui hoolekandekeskuses. Hea näide on nt. Viimsi Happy Jazz festival, mis on pakkunud tipptasemel muusikaelamusi juba aastaid. Meil on Viimsis ka teisi suurte kogemustega festivalide korraldajaid – Viimsi Vallavalitsuse kultuuriosakonnas töötab suurepärane saksofonist Villu Veski, kes on aastaid korraldanud Muhu saarel Juu Jääb Tulevikumuusika Festivali ning Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidolv oli filmifestivalide Tartuff ja Tartu PÖFF korraldaja. Kindlasti tuleb neilt häid mõtteid uute festivalide osas.Hiljuti avasite huvikeskuse 25. juubelile pühendatud näituse, mida see endast kujutab?


Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Huvikeskuse ja Rannarahva Muuseumi koostöös valmis sel kevadel näitus Nelgi tee 1 hoone ajaloost. Hoone on olnud koduks Pirita Lillekasvatussovhoosile, Viimsi Vallavalitsusele kui ka Viimsi Huvikeskusele. Näitus on pühendatud Viimsi Huvikeskuse 25. juubelile ja Viimsi Kultuuriaastale ning jutustab loo Viimsi kultuurielust ning sellega seotud inimestest ja sündmustest. Väljapanek on andnud võimaluse Viimsiga seotud mälestusi koguda ja neid kogukonnaga jagada. Näitus on avatud kuni 31. augustini. Kõik on oodatud näitust külastama ja avastama meie põnevat kultuurilugu!

Eesti-Soome kultuurisild

Soome Instituudi kevadisel õppereisil Helsingisse tutvusime ja lõime koostöösidemeid Helsingi kultuurikeskuste, etenduskunstide organisatsioonide, teatrikompaniide ja festivalikorraldajatega. Reisi eesmärgiks on tugevdada Eesti-Soome kultuurikontakte ja arutada tulevast koostööd.

Soome teatriekspordi lipulaev Tero Saarineni Company kutsus meid suurepärase kaasaegse tantsu kassettlavastuse „HZ/HUNT“ esietendusele (koreograafid Johanna Nuutinen ja Tero Saarinen). Esietendus toimus vastavatud moodsas tantsukeskuses Tanssin Talo.

Nädala jooksul külastasime veel Glasshouse Helsinkit, Caisa kultuurikeskust, uue tantsu keskust Zodiac, Vallilan konepaja loomelinnakut, Tanssin Talo ja Viirusteatterit ning kohtusime Helsinki Festivali, Lux Helsinki, CircusInfo Finland juhtide ja erinevate etenduskunstnikega. Õppereis toimus 28. märtsist 3. aprillini. Õppereisil osalesid Hannele Valkeeniemi, Ave Anniste ja Duha Elsayed Soome Instituudist, Marika Jahilo ja Inna Laanmets MTÜ Kohila Paberivabrikust, Inga Koppel ja Kristiina Reidolv Viimsi Artiumist ning Matti Vainio Viimsi kunstikoolist.

Õnnitlused Soome Instituudile 31. sünnipäeva puhul! Jätkame kindlasti ühiselt Eesti-Soome kultuurisilla loomist!


Kutse SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium toitlustuspartneri leidmiseks ja ruumide rendile andmiseks

Seoses SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium avamisega 19. augustil on toitlustuspartneri leidmise ja ruumide rendile andmise kutse uus kuupäev esmaspäev, 16. mai kl 12.00.


Kohvik-restoran teenindab nii Viimsi Artiumi kultuuriprogrammi ja ürituste külastajaid kui ka Viimsi Artiumi hoones olevate huvikoolide õpilasi ja vanemaid. Pakkumise (kohvik-restorani kontseptsioon, profiil ja hinnapakkumine) palume esitada hiljemalt 16. maiks kl 12.00 Kristiina Reidolvi e-mailile kristiina.reidolv@viimsiartium.ee.
 
Täpsem info Viimsi Artiumi kodulehel:
viimsiartium.ee